😝Føųř cřãžÿ§😛👭👭


Channel's geo and language: Ethiopia, Amharic
Category: Blogs


👉Ãmęžïŋĝ pîç§😮💞💞
👉fųň pïç & vįđ€ø§😂😂
👉vøĩçə ĉømpěțïŧīõņ & mű§įĉ
👉 Ťïķ-ŧøĸ☺😝
👉đãñçê vįďěø§💑💃💃

@lihabe

Related channels

Channel's geo and language
Ethiopia, Amharic
Category
Blogs
Statistics
Posts filter
╚

Happy birthday for the uniqe
and crazy sister 🤪🤪i have't word for her 🥺, ma besti i wise we celebret more your birthday🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
HBD lv sista💙💙💙
🧁🧁🧁🧁🍦🍦🍦🍦🍦🍭🍭🍭🍭🍬🍬🍬🍬🍬🍫🍬🍫🍫🍫🍫🍩🍩🍩🍩🍩🍼🍼🍼🍼🍼🍼🍼🍼🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾

🕸🥀🍃🍂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


HBD queen 👸enkuwan teweledeshilge happy birthday sis yene duzz 😜
Yene leyu 🥰
🎂🎂🎂🎂🎂🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥳🥳🥳🥳🥳
Forward from: ĆŔÂŽÝ FŔÌÉŃĐ'Ś❤🤪ĞÒØĎ ŤÌMÉ✌️
Yene merte 😍
Yene wed 😘
Yene liyu 💋
Hbd weda enkuwan🥳🥳🥳🥳 teweledeshilge nfff amet🥳🥳🥳🥳 nurilge keri zemenshe yetebareke yehune yene lyu 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂


ዕድለኛ ነህ!😎

ያበላሸኸውን እንድታስተካክል፣ የበደሉህን ይቅር እንድትል፣ ለምትወዳቸው እንድትኖርና ህይወትን እንደ አዲስ እንድታያት ፈጣሪ የዛሬዋን ቀን ዕድለኛ ስለሆንክ በነፃ ሰጥቶሀል! ወዳጄ ተጠቀምባት!

ልዩ ሰኞ ተመኘንላችሁ
@lindahanibelu1921


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
Video is unavailable for watching
Show in Telegram


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
🥰😔😔


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
🥺


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤

@lindahanibelu1921
@lindahanibelu1921


Video is unavailable for watching
Show in Telegram


ሰዎች ሁሉ ላንተ ፍቅር ይሆናሉ፤ ስራው ትምሀርቱ ምርጥ ይሆናል፤ ሳሩ ቅጠሉ ፀሀዩ ነፋሱ ላንተ ያደሉ እስኪመስልህ ድረስ ያስገርሙሀል ይሄ ሁሉ ከመሆኑ በፊት ግን አንድ ነገር አትርሳ👇

"የፈጣሪ ድንቅ ስራ መሆንህንና ወደዚህ ምድር ያመጣህ አምላክ ካንተ በላይ እንደሚወድህ እና የሚያስፈልግህን እንደሚሰጥህ" ከዛ ሁሉም ጥሩ ይሆናል!!

@lindahanibelu1921


ወይ አልነገርሽኝ አላውቀው🤷
የለኝም ጥፋት የማውቀው 🙅
ያንቺስ የጉድ ነው 😪
ድንገት ተነስቶ መለየት 🥺
ሆኖብኝ ግራ መጋባት 💔
አረ አቤት አቤት🙊
ሁሉም ስላንቺ ጠየቀኝ 😔
ምን ልበላቸው ጨነቀኝ 🥺
መላውም ጠፋኝ😫...

🖤🖤🔥🔥

@lindahanibelu1921


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
I will never leave you🥺
Never ever🥰
Best friend👫
Forever and ever❤️
I love you💕
Always and forever😍

20 last posts shown.

239

subscribers
Channel statistics