Telegram-kanallar reytingi

#1

1 192 988

obunachilar

215.9k

1 post qamrovi

356.5

iqtibos indeksi
#2

402 142

obunachilar

98.5k

1 post qamrovi

5.0

iqtibos indeksi
#3

318 382

obunachilar

11.9k

1 post qamrovi

88.8

iqtibos indeksi
#4

306 766

obunachilar

84.8k

1 post qamrovi

34.6

iqtibos indeksi
#5

300 463

obunachilar

15.1k

1 post qamrovi

6.7

iqtibos indeksi
#6

272 696

obunachilar

23.9k

1 post qamrovi

696.8

iqtibos indeksi
#7

258 081

obunachilar

36.4k

1 post qamrovi

435.0

iqtibos indeksi
#8

251 051

obunachilar

27.7k

1 post qamrovi

604.7

iqtibos indeksi
#9

239 213

obunachilar

48.7k

1 post qamrovi

15.2

iqtibos indeksi
#10

238 111

obunachilar

19.4k

1 post qamrovi

535.2

iqtibos indeksi
#11

237 724

obunachilar

34.5k

1 post qamrovi

342.5

iqtibos indeksi
#12

224 665

obunachilar

31.4k

1 post qamrovi

64.6

iqtibos indeksi
#13

190 769

obunachilar

61.5k

1 post qamrovi

7.6

iqtibos indeksi
#14

188 378

obunachilar

17.8k

1 post qamrovi

16.0

iqtibos indeksi
#15

188 260

obunachilar

22k

1 post qamrovi

43.9

iqtibos indeksi
#16

187 436

obunachilar

36.2k

1 post qamrovi

404.8

iqtibos indeksi
#17

181 502

obunachilar

6.3k

1 post qamrovi

501.7

iqtibos indeksi
#18

178 327

obunachilar

15.2k

1 post qamrovi

377.8

iqtibos indeksi
#19

174 408

obunachilar

8.6k

1 post qamrovi

8.5

iqtibos indeksi
#20

160 202

obunachilar

6.1k

1 post qamrovi

7.8

iqtibos indeksi
#21

158 490

obunachilar

37.8k

1 post qamrovi

46.0

iqtibos indeksi
#22

157 353

obunachilar

40.8k

1 post qamrovi

2.8

iqtibos indeksi
#23

152 072

obunachilar

44.4k

1 post qamrovi

252.3

iqtibos indeksi
#24

146 867

obunachilar

14.5k

1 post qamrovi

467.3

iqtibos indeksi
#25

129 004

obunachilar

24.5k

1 post qamrovi

45.2

iqtibos indeksi
#26

128 254

obunachilar

25.9k

1 post qamrovi

396.7

iqtibos indeksi
#27

123 864

obunachilar

36.8k

1 post qamrovi

6.6

iqtibos indeksi
#28

121 779

obunachilar

46.2k

1 post qamrovi

40.3

iqtibos indeksi
#29

117 619

obunachilar

6.7k

1 post qamrovi

63.9

iqtibos indeksi
#30

113 570

obunachilar

7.9k

1 post qamrovi

6.7

iqtibos indeksi
#31

112 836

obunachilar

5k

1 post qamrovi

398.4

iqtibos indeksi
#33

106 503

obunachilar

37.4k

1 post qamrovi

11.5

iqtibos indeksi
#34

106 220

obunachilar

4.1k

1 post qamrovi

557.2

iqtibos indeksi
#35

105 308

obunachilar

1.3k

1 post qamrovi

353.5

iqtibos indeksi
#36

105 276

obunachilar

8.1k

1 post qamrovi

76.3

iqtibos indeksi
#37

102 673

obunachilar

16.7k

1 post qamrovi

449.5

iqtibos indeksi
#38

102 199

obunachilar

21.9k

1 post qamrovi

416.3

iqtibos indeksi
#39

101 550

obunachilar

16.7k

1 post qamrovi

413.0

iqtibos indeksi
#40

101 446

obunachilar

15.3k

1 post qamrovi

69.4

iqtibos indeksi
#41

101 331

obunachilar

35.1k

1 post qamrovi

7.4

iqtibos indeksi
#42

100 820

obunachilar

29.1k

1 post qamrovi

252.8

iqtibos indeksi
#43

99 034

obunachilar

11.2k

1 post qamrovi

393.3

iqtibos indeksi
#44

98 583

obunachilar

1.7k

1 post qamrovi

345.9

iqtibos indeksi
#45

98 449

obunachilar

8.6k

1 post qamrovi

195.1

iqtibos indeksi
#46

95 556

obunachilar

4.9k

1 post qamrovi

367.0

iqtibos indeksi
#47

92 065

obunachilar

2.4k

1 post qamrovi

376.7

iqtibos indeksi
#48

91 902

obunachilar

37.2k

1 post qamrovi

0.3

iqtibos indeksi
#49

90 334

obunachilar

16.8k

1 post qamrovi

6.6

iqtibos indeksi
#50

86 218

obunachilar

40.4k

1 post qamrovi

9.1

iqtibos indeksi
#51

82 844

obunachilar

20.6k

1 post qamrovi

98.6

iqtibos indeksi
#52

82 613

obunachilar

1.8k

1 post qamrovi

389.4

iqtibos indeksi
#53

82 252

obunachilar

18.3k

1 post qamrovi

0.3

iqtibos indeksi
#54

80 103

obunachilar

9.1k

1 post qamrovi

5.6

iqtibos indeksi
#55

79 874

obunachilar

1.6k

1 post qamrovi

488.7

iqtibos indeksi
#56

76 891

obunachilar

61.2k

1 post qamrovi

0.5

iqtibos indeksi
#58

71 873

obunachilar

1.6k

1 post qamrovi

38.5

iqtibos indeksi
#59

71 600

obunachilar

12.9k

1 post qamrovi

96.5

iqtibos indeksi
#61

69 085

obunachilar

3.8k

1 post qamrovi

55.2

iqtibos indeksi
#63

67 837

obunachilar

12.2k

1 post qamrovi

256.9

iqtibos indeksi
#64

67 405

obunachilar

1.5k

1 post qamrovi

95.6

iqtibos indeksi
#65

66 028

obunachilar

6.3k

1 post qamrovi

348.4

iqtibos indeksi
#66

65 243

obunachilar

2.8k

1 post qamrovi

0.1

iqtibos indeksi
#67

63 162

obunachilar

16.9k

1 post qamrovi

6.5

iqtibos indeksi
#68

62 684

obunachilar

28.1k

1 post qamrovi

1.9

iqtibos indeksi
#69

60 480

obunachilar

7k

1 post qamrovi

126.6

iqtibos indeksi
#70

58 955

obunachilar

12.9k

1 post qamrovi

204.4

iqtibos indeksi
#71

58 554

obunachilar

3.2k

1 post qamrovi

353.7

iqtibos indeksi
#72

57 946

obunachilar

24.4k

1 post qamrovi

4.4

iqtibos indeksi
#73

57 536

obunachilar

5.6k

1 post qamrovi

27.3

iqtibos indeksi
#74

57 391

obunachilar

3.5k

1 post qamrovi

3.9

iqtibos indeksi
#75

56 139

obunachilar

6.4k

1 post qamrovi

72.7

iqtibos indeksi
#76

54 959

obunachilar

13.9k

1 post qamrovi

25.9

iqtibos indeksi
#77

54 389

obunachilar

9.2k

1 post qamrovi

2.0

iqtibos indeksi
#78

53 608

obunachilar

3.8k

1 post qamrovi

182.0

iqtibos indeksi
#79

49 879

obunachilar

4.4k

1 post qamrovi

114.6

iqtibos indeksi
#80

49 204

obunachilar

11.2k

1 post qamrovi

26.3

iqtibos indeksi
#81

48 992

obunachilar

5.6k

1 post qamrovi

3.4

iqtibos indeksi
#82

48 856

obunachilar

8.9k

1 post qamrovi

14.1

iqtibos indeksi
#83

48 806

obunachilar

16.5k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#84

47 279

obunachilar

748.4k

1 post qamrovi

5.5

iqtibos indeksi
#85

46 847

obunachilar

10.8k

1 post qamrovi

22.2

iqtibos indeksi
#86

46 742

obunachilar

18.5k

1 post qamrovi

1.8

iqtibos indeksi
#87

46 460

obunachilar

14.4k

1 post qamrovi

7.7

iqtibos indeksi
#88

46 185

obunachilar

7.8k

1 post qamrovi

7.5

iqtibos indeksi
#89

46 081

obunachilar

4.7k

1 post qamrovi

1.5

iqtibos indeksi
#90

45 747

obunachilar

7.6k

1 post qamrovi

12.4

iqtibos indeksi
#91

45 248

obunachilar

611

1 post qamrovi

199.1

iqtibos indeksi
#92

44 015

obunachilar

2.7k

1 post qamrovi

141.0

iqtibos indeksi
#93

43 185

obunachilar

3.4k

1 post qamrovi

4.4

iqtibos indeksi
#94

43 133

obunachilar

17.9k

1 post qamrovi

12.7

iqtibos indeksi
#95

42 689

obunachilar

2.1k

1 post qamrovi

232.0

iqtibos indeksi
#96

42 618

obunachilar

4.1k

1 post qamrovi

47.6

iqtibos indeksi
#97

42 074

obunachilar

3.8k

1 post qamrovi

6.3

iqtibos indeksi
#98

41 981

obunachilar

9.4k

1 post qamrovi

38.7

iqtibos indeksi
#99

41 893

obunachilar

17.4k

1 post qamrovi

21.3

iqtibos indeksi
#100

41 206

obunachilar

1.3k

1 post qamrovi

35.2

iqtibos indeksi