Telegram-kanallar reytingi

#1

1 196 736

obunachilar

220.6k

1 post qamrovi

365.3

iqtibos indeksi
#2

399 862

obunachilar

100.4k

1 post qamrovi

5.0

iqtibos indeksi
#3

303 887

obunachilar

85.5k

1 post qamrovi

34.6

iqtibos indeksi
#4

288 884

obunachilar

12.6k

1 post qamrovi

88.8

iqtibos indeksi
#5

267 087

obunachilar

26.8k

1 post qamrovi

707.6

iqtibos indeksi
#6

249 340

obunachilar

52.6k

1 post qamrovi

452.4

iqtibos indeksi
#7

243 259

obunachilar

28k

1 post qamrovi

610.1

iqtibos indeksi
#8

236 692

obunachilar

17.2k

1 post qamrovi

538.4

iqtibos indeksi
#9

231 911

obunachilar

44k

1 post qamrovi

15.2

iqtibos indeksi
#10

227 291

obunachilar

26.6k

1 post qamrovi

342.5

iqtibos indeksi
#11

221 575

obunachilar

32.3k

1 post qamrovi

65.7

iqtibos indeksi
#12

189 536

obunachilar

60.8k

1 post qamrovi

7.6

iqtibos indeksi
#13

189 504

obunachilar

18.7k

1 post qamrovi

17.2

iqtibos indeksi
#14

185 729

obunachilar

39.2k

1 post qamrovi

408.2

iqtibos indeksi
#15

181 960

obunachilar

20.6k

1 post qamrovi

43.9

iqtibos indeksi
#16

171 395

obunachilar

5.5k

1 post qamrovi

501.7

iqtibos indeksi
#17

170 389

obunachilar

40.1k

1 post qamrovi

2.8

iqtibos indeksi
#18

165 434

obunachilar

4.9k

1 post qamrovi

7.8

iqtibos indeksi
#19

164 700

obunachilar

15.8k

1 post qamrovi

377.8

iqtibos indeksi
#20

161 650

obunachilar

40.5k

1 post qamrovi

47.3

iqtibos indeksi
#21

157 826

obunachilar

2.7k

1 post qamrovi

8.5

iqtibos indeksi
#22

147 263

obunachilar

41.9k

1 post qamrovi

252.4

iqtibos indeksi
#23

141 104

obunachilar

14.6k

1 post qamrovi

467.3

iqtibos indeksi
#24

127 823

obunachilar

22.5k

1 post qamrovi

45.6

iqtibos indeksi
#25

125 064

obunachilar

29.3k

1 post qamrovi

401.7

iqtibos indeksi
#26

120 624

obunachilar

53.6k

1 post qamrovi

40.5

iqtibos indeksi
#27

119 995

obunachilar

7.3k

1 post qamrovi

64.3

iqtibos indeksi
#28

117 039

obunachilar

31.4k

1 post qamrovi

7.2

iqtibos indeksi
#29

111 374

obunachilar

65.6k

1 post qamrovi

11.7

iqtibos indeksi
#30

110 831

obunachilar

10.4k

1 post qamrovi

396.1

iqtibos indeksi
#31

106 333

obunachilar

7.7k

1 post qamrovi

6.7

iqtibos indeksi
#32

105 070

obunachilar

37.6k

1 post qamrovi

8.0

iqtibos indeksi
#34

103 930

obunachilar

3.6k

1 post qamrovi

398.4

iqtibos indeksi
#35

102 435

obunachilar

21k

1 post qamrovi

254.9

iqtibos indeksi
#36

101 804

obunachilar

9.6k

1 post qamrovi

195.1

iqtibos indeksi
#37

99 941

obunachilar

9.5k

1 post qamrovi

76.3

iqtibos indeksi
#38

98 978

obunachilar

17k

1 post qamrovi

449.6

iqtibos indeksi
#39

98 921

obunachilar

4.7k

1 post qamrovi

419.0

iqtibos indeksi
#40

98 067

obunachilar

20.6k

1 post qamrovi

417.2

iqtibos indeksi
#41

97 945

obunachilar

15.1k

1 post qamrovi

69.4

iqtibos indeksi
#42

97 111

obunachilar

1.1k

1 post qamrovi

353.5

iqtibos indeksi
#43

96 798

obunachilar

1.8k

1 post qamrovi

557.2

iqtibos indeksi
#44

96 139

obunachilar

44.7k

1 post qamrovi

9.1

iqtibos indeksi
#45

93 407

obunachilar

29.2k

1 post qamrovi

0.3

iqtibos indeksi
#46

91 496

obunachilar

1.3k

1 post qamrovi

345.9

iqtibos indeksi
#47

90 283

obunachilar

32.3k

1 post qamrovi

99.6

iqtibos indeksi
#48

89 909

obunachilar

3.6k

1 post qamrovi

367.0

iqtibos indeksi
#49

87 715

obunachilar

17.2k

1 post qamrovi

6.6

iqtibos indeksi
#50

87 071

obunachilar

3k

1 post qamrovi

377.1

iqtibos indeksi
#51

82 822

obunachilar

18.5k

1 post qamrovi

0.3

iqtibos indeksi
#52

80 517

obunachilar

9k

1 post qamrovi

6.2

iqtibos indeksi
#53

77 711

obunachilar

2.8k

1 post qamrovi

389.4

iqtibos indeksi
#54

73 999

obunachilar

1.5k

1 post qamrovi

488.7

iqtibos indeksi
#55

70 245

obunachilar

11.8k

1 post qamrovi

97.1

iqtibos indeksi
#57

69 034

obunachilar

1.5k

1 post qamrovi

38.5

iqtibos indeksi
#58

64 991

obunachilar

4.8k

1 post qamrovi

55.2

iqtibos indeksi
#60

64 798

obunachilar

8.2k

1 post qamrovi

352.5

iqtibos indeksi
#61

63 439

obunachilar

12.9k

1 post qamrovi

256.9

iqtibos indeksi
#62

62 075

obunachilar

1.6k

1 post qamrovi

95.6

iqtibos indeksi
#63

61 968

obunachilar

17.5k

1 post qamrovi

4.4

iqtibos indeksi
#64

61 316

obunachilar

21.2k

1 post qamrovi

2.1

iqtibos indeksi
#65

60 521

obunachilar

14.5k

1 post qamrovi

6.5

iqtibos indeksi
#66

59 908

obunachilar

25.2k

1 post qamrovi

1.8

iqtibos indeksi
#67

59 576

obunachilar

6.7k

1 post qamrovi

25.5

iqtibos indeksi
#68

58 260

obunachilar

11.1k

1 post qamrovi

2.0

iqtibos indeksi
#69

56 829

obunachilar

6.2k

1 post qamrovi

126.6

iqtibos indeksi
#70

56 306

obunachilar

11.4k

1 post qamrovi

207.4

iqtibos indeksi
#71

56 062

obunachilar

3.5k

1 post qamrovi

3.9

iqtibos indeksi
#72

55 795

obunachilar

2.2k

1 post qamrovi

353.7

iqtibos indeksi
#73

55 603

obunachilar

4.5k

1 post qamrovi

25.9

iqtibos indeksi
#74

54 130

obunachilar

11.8k

1 post qamrovi

14.3

iqtibos indeksi
#75

50 692

obunachilar

3.7k

1 post qamrovi

182.0

iqtibos indeksi
#76

50 339

obunachilar

6.1k

1 post qamrovi

39.2

iqtibos indeksi
#77

49 727

obunachilar

4.8k

1 post qamrovi

115.6

iqtibos indeksi
#78

48 024

obunachilar

18.5k

1 post qamrovi

13.1

iqtibos indeksi
#79

47 714

obunachilar

17.3k

1 post qamrovi

0.0

iqtibos indeksi
#80

47 427

obunachilar

12.1k

1 post qamrovi

22.8

iqtibos indeksi
#81

47 283

obunachilar

17.3k

1 post qamrovi

17.4

iqtibos indeksi
#82

46 794

obunachilar

6.4k

1 post qamrovi

7.7

iqtibos indeksi
#83

46 429

obunachilar

4.3k

1 post qamrovi

227.4

iqtibos indeksi
#84

46 332

obunachilar

5k

1 post qamrovi

3.4

iqtibos indeksi
#85

46 143

obunachilar

4.4k

1 post qamrovi

1.5

iqtibos indeksi
#86

46 136

obunachilar

6.8k

1 post qamrovi

12.4

iqtibos indeksi
#87

45 789

obunachilar

10.2k

1 post qamrovi

7.7

iqtibos indeksi
#88

45 233

obunachilar

1.9k

1 post qamrovi

300.3

iqtibos indeksi
#89

44 363

obunachilar

4.4k

1 post qamrovi

6.3

iqtibos indeksi
#90

43 910

obunachilar

4.4k

1 post qamrovi

4.5

iqtibos indeksi
#91

43 875

obunachilar

17k

1 post qamrovi

17.7

iqtibos indeksi
#92

42 671

obunachilar

11.1k

1 post qamrovi

20.4

iqtibos indeksi
#93

42 337

obunachilar

940

1 post qamrovi

199.1

iqtibos indeksi
#94

42 249

obunachilar

2.8k

1 post qamrovi

141.0

iqtibos indeksi
#95

41 592

obunachilar

5.8k

1 post qamrovi

18.0

iqtibos indeksi
#96

41 485

obunachilar

3k

1 post qamrovi

47.6

iqtibos indeksi
#97

40 615

obunachilar

7.7k

1 post qamrovi

39.0

iqtibos indeksi
#98

39 967

obunachilar

12k

1 post qamrovi

6.4

iqtibos indeksi
#99

39 357

obunachilar

7.2k

1 post qamrovi

29.4

iqtibos indeksi
#100

38 730

obunachilar

10.8k

1 post qamrovi

12.7

iqtibos indeksi